หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางสาวกานดาวดี  ขวัญมงคล

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 

 

 

 
 

พันธกิจ (mission)

 

 

 

 
 

เป้าประสงค์ (goal)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

     
     
     
     
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1
 
 
 
   


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.