การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

นางคมคาย ตัณฑ์กุลรัตน์

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 นายสมศักดิ์ ม่วงเถื่อน

ครู คศ.2

 

นางสาวสุนทรี ใจมั่น

ครู คศ.1

นางสาวยุพดี  กลิ่นน้อย

ครู คศ.1

 

นางสาวกานดาวดี  ขวัญมงคล

ครู คศ.1

 นายธนบัตร ฟักทอง

ครู คศ.1

นายอุดร  ศรีลาศักดิ์

 พนักงานราชการ

 

นางสาวพรพิมล  ทิมกลิ่น

ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวกรรณิการ์ สาระชิต

ครูอัตราจ้าง

 
     
 
 
 
   


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.