งานแนะแนว
 

 

นางฉวีวรรณ ก้อนคำ

ครู คศ.1

หัวหน้างานแนะแนว

 

 

 

นางสุปราณี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ครู อัตราจ้าง

 

 

   
     
     
 

 
 
 
   


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.