คณิตศาสตร์ 
 

นางจำปี นิลอรุณ

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

นางปิยพร  นิลฉาย

ครู คศ.3

 

นางสาวเบญจมาศ  พิมสาร

ครู คศ.2

นายวรวุฒิ  บุรุษ

ครู คศ.1

 

นางสาวพรภิรมย์  ไกรวิเศษ

ครู คศ.1

นายอรรถพล  ฉิมฉลอง

ครู อัตราจ้าง

นางสาวปรางทิพย์  นามปวน

 ครู อัตราจ้าง

 

 

 

 

 
     
 
 
 
   


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.