ภาษาต่างประเทศ
 

นางวัฒนา กิจไพบูลย์พันธ์

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

นางจันทนี โตพูล

ครู คศ.3

 นายสถาพร มากมี

ครู คศ.1

นางสาวปัทมา ผู้ช่วย

ครู คศ.1

 

นางสาวอรอุมา ชูศรี

ครู ผู้ช่วย

 นางสาวปาจรีย์ สุภากริต

ครู ผู้ช่วย

นางศินีนาถ นิลดำ

 ข้าราชการบำนาญ

(ครูผู้ทรงคุณค่า)

 

นายณัฐพล ทองงาม

ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวมาริสา พรมไพสน

ครูอัตราจ้าง

 
     


 
 
 
   


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.