bodinnon.ac.th

 


  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

    Bodindecha (Sing Singhaseni) Nonthaburi School 

>>> ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 <<<

>>หนังสือรับรอง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี<<

>>ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน<<

>>ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน(เอกคณิตศาสตร์<<

>>>ประกาศ การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566<<<

  >>>โครงการโรงเรียนสุจริตปีงบประมาณ 2565<<<

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์

Home Page