bodinnon.ac.th

 


   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

    Bodindecha (Sing Singhaseni) Nonthaburi School 

ประกาศ   รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(เอกวิชาคณิตศาตร์)

 

เข้าสู่เว็บไซต์

Home Page