ทำเนียบบุคลากรงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

       
   

นายอุดร  ศรีลาศักดิ์

(หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

   
       
 

 นายบุญญฤทธิ์  ญาณสาลี

(หัวหน้างานแนะแนว)

 

 นางสุปราณี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

(ครูแนะแนว)

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ด้านงานพัฒนาผู้เรียน
     
       
       
       
 
 
 
   


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.