หน้าแรก
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ บัดนี้โรงเรียนขอแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 หากผู้ครองทานใดไปดำเนินการจัดซื้อจัดหามาก่อนแล้วให้นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกได้ที่ครูที่ปรึกษาตามงบประมาณที่ได้จัดสรร สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2559  ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

→ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างหลังคาลานอเนกประสงค์ โดยกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างงในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คลิกดูรายละเอียดผู้มีสิทธิเสนอราคา

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศเพิ่มเติม เรื่องเสนอยื่นราคาขายอาหารโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อจัดจำหน่ายให้บริการกับนักเรียน คณะครู บุคลากรและผู้ปกครอง โดยเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดรายละเอียดเรื่องเสนอยื่นราคาขายอาหาร.……….ดาน์โหลดปฏิทินการดำเนินงานโภชนาการ

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน “ราตรีบางกรวย – บดินทรนนท์ ’59 “ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สนใจติดต่อ 02-447-5774

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 25  มี.ค. 2559  ในเวลาราชการ  สนใจติดต่อ สำนักงานธุระการโรงเรียน ที่ทำงาน โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี โทร.02-447-5774

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โดยมีกำหนดการดังนี้

ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้โดยการคลิก
ระเบียบการรับสมัครนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ระเบียบการรับสมัครนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


→โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-447-5774 ต่อ 103

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมแผน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี สามารถดูผลการแข่งขันการแข่งได้ตามที่นี่ คลิก

คุณครูท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปี 2558 สามารถดูได้ที่นี้ http://central65.sillapa.net/sm-center/

→ข่าวสารแจ้งสำหรับคุณครู ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี  ได้เปลี่ยนให้มีระบบการเช็คเวลาเรียน การมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวันและคาบการเรียนการสอน ซึ่งคุณครูสามารถเข้าเช็คเวลาเรียนของนักเรียนได้ที่ www.21ess.net โดยที่ UserName : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ Password : password

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดไร่ขิง ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี

คำขวัญวันเด็ก 2558

คำขวัญวันเด็ก 2558 โดย พล.อ.ประยุทธิ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”-

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานพฤติกรรม และการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ได้ที่นี่ คลิก

คุณครูท่านใดที่ต้องการแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก คุณครูท่านใดที่ต้องการเอกสารวิจัยในชั้นเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  - ฟอร์มรายงานวิจัย - เอกสารบทที่ 2

→ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

→ คุณครูท่านใดที่สนใจแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคุณครูสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่….. - คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ……………. - ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

→ ขอให้คุณครูทุกคนเตรียมการสอนในภาคเรียนที่ 2/2554 ให้พร้อม โดยจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยคุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ - แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา – แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ – แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โครงการพัฒนาบุคลากร “ 6 บดินทร ศึกษาดูงานวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน” จัดโดยโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ได้นำคณะผู้บริหารและครูไปศึกษาดูงานโรงเรียน Taipei Municipal Song – Shan Sinior High School และศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2554 ได้สำเร็จลุล่วง ได้ทั้งความรู้ ความรักความผูกพันในเครือบดินทรเดชา ความสนุกสนาน และความประทับใจในการร่วมกิจกรรมของทุกคน ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ ครั้งต่อไป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นเข้าภาพ จะไปไหนเอ่ย บอกกันล่วงหน้านะคะ

ประกาศสำหรับนักเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ขอให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นี้ หากไม่ดำเนินการแก้ผลการเรียน นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้นในปีการศึกษาถัดไป

งานราตรีบางกรวย – บดินทรนนท์  วันที่ 25 มีนาคม  2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  วันที่ 31 มีนาคม  2559 (ต่อ)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  วันที่ 31 มีนาคม  2559

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกรัดับคุณภาพการศึกษา ครูผู้ช่วย สพม.3 วันที่ 21 มีนาคม  2559

วันเกียรติยศ “คนดีศรีบดินทรนนท์”    วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559

กิจกรรม “บดินทรนนท์นิทรรศน์ ”   วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2559

กิจกรรมชุมนุม หนึ่งห้องเรียนหนึ่งกิจกรรม    วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559

ค่ายวิชาการสอนเสริม O-NET ม.6 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์    วันที่ 26 – 28 มกราคม 2559

ค่ายลูกเสือวิสามัญ ม.4- ม.6   วันที่ 8-10  มกราคม 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่และระดับภาค   วันที่ 6  มกราคม 2559

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศีกษาปี 2555 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  ดังนี้

    

กดที่ภาพเพื่อขยาย

- สาระน่ารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
Polls

นักเรียนชอบการสอนของสาระการเรียนรู้ใด มากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ค้นหาข้อมูล
Who's Online
  • 0 Members.
  • 2 Guests.