หน้าแรก
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สาระพื้นฐานม.ต้น
- ง 32101  การงานม.2

สาระเพิ่มเติมม.ต้น
- ประมวลรายวิชาแกะสลักม1
- ง 30262  งานประดิษฐ์จากวัสดเหลือใช้
- ง 21201  การใช้ห้องสมุด

สาระวิชาคอมพิวเตอร์ม.ต้น
-

สาระพื้นฐานม.ปลาย
-

สาระเพิ่มเติมม.ปลาย
-

สาระวิชาคอมพิวเตอร์ม.ปลาย
-

อ.ต้องจิตร
- แผนการจัดการเรียนรู้ระเบียนการเงิน2

อ.ภารณี
- โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ

อ.รัชพงษ์
- ม.๑ เทอม ๑
- ม.๒ เทอม ๑
- ม.๕ เทอม ๑

อ.วาสนา
-

อ.วีรวรรณ
-

อ. อุดร
- โครงสร้างรายวิชาคอมฯ3-1
- โครงสร้างรายวิชาคอมฯ6-1

Comments are closed.

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
Polls

นักเรียนชอบการสอนของสาระการเรียนรู้ใด มากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ค้นหาข้อมูล
Who's Online
  • 0 Members.
  • 2 Guests.