พิธีประดับเข็มพระเกี๊ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561
มีคนดู 16 คน
  
  
  
กิจกรรม Gsb School Bank ธนาคารออมสิน
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561
มีคนดู 12 คน
  
  
  
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561
มีคนดู 13 คน
  
  
  
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561
มีคนดู 38 คน
  
  
  
- การประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13/06/61
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561
มีคนดู 22 คน
  
  
  
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561
มีคนดู 38 คน
  
  
  
พิธีมอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561
มีคนดู 24 คน
  
  
  
โครงการ Empowerring commuicative skill of teachers
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561
มีคนดู 41 คน
  
  
  
คนดีศรีบดินทร์ นนท์ ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561
มีคนดู 47 คน
  
  
  
กิจกรรมTwinning School
เมื่อ 1 มิถุนายน 2561
มีคนดู 48 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/2     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.